Nilsvk's Personal Page

Nils in de Verenigde Staten
De reis van Nils door Amerika met de studiereis van Inter-Actief: Pixel2010! (september - november 2010)
Nils in Kyoto, Japan
De HMI-stage van Nils aan de Kyoto University in Japan! (november 2011 - maart 2012)
(future) De studiereis van Inter-Actief door Zuid-Korea en China, georganiseerd door Nils! (september - november 2012) (future)